UVJETI PRODAJE

UVJETI PRODAJE

a) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i eventualni posebni uvjeti prodaje navedeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Društva za sklapanje Ugovora.
Korisnik kao kupac svojom registracijom na internet stranici Webshopa, davanjem odnosno zaključivanjem narudžbe i/ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima prihvaća ove Uvjete te se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Društva, sve prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i svrha Ugovora je kupnja odabranog odnosno odabranih proizvoda i/ili odabrane usluge ili usluga putem Webshopa uz plaćanje odgovarajuće cijene toga/tih proizvoda i/ili usluge/a. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Društva i to odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik ili gost korisnik Webshopa.

Tijekom postupka registracije odnosno kreiranja korisničkog računa korisnik je obavezan odabrati naziv ili ime pod kojim će pristupati uslugama Webshopa, odabrati sigurnosnu zaporku (lozinku) i dati svoju valjanu adresu elektroničke pošte. Svi podaci potrebni za registraciju odnosno kreiranje korisničkog računa moraju biti točni i istiniti te se izričito zabranjuje korištenje ili uporaba tuđih ili netočnih odnosno neistinitih podataka.

Registracija odnosno korisnički račun formiraju se samo za jednu osobu. Korisniku nije dozvoljeno davati podatke o svojoj registraciji odnosno korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obavezan pažljivo čuvati podatke o svojoj lozinki (zaporci) i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

U slučaju kršenje gornjih odredbi ovih Uvjeta Društvo zadržava pravo obrisati registraciju odnosno korisnički račun korisnika, i isključuje se svaka obveza naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Registracijom na internet stranici Webshopa odnosno davanjem odnosno zaključivanjem narudžbe smatra se da je zaključen Ugovor između korisnika i Društva. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
Nastavno na sklapanje Ugovora korisniku će biti dostavljena potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014, 110/2015), obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača i ovi Uvjeti.
Korisnik ima pravo i može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

– ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok upotrebe;

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te

– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Društvo o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom:
– poštom na sljedeću adresu: Cosmo hair d.o.o., – Webshop,Mosećka 49, 21000 Split; ili
– telefonom na: 091/909-7102, ili
– elektroničkom poštom na: webshop@cosmohair.hr,
u kojoj izjavi će korisnik navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se pri dnu općih uvjeta, pod točkom broj 5.

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati predmetni obrazac, a Društvo će mu u tom slučaju elektroničkom poštom bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora od 14 (četrnaest) dana teče od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio (a koja nije prijevoznik) roba koja je predmet Ugovora predana u posjed. U slučaju usluge rok za jednostrani raskid Ugovora teče od dana sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Društvo zaprimi korisnikovu izjavu odnosno obrazac o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Društvo ponudilo.

Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa neće snositi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca Društvo može izvršiti tek nakon što roba Društvu bude vraćena odnosno nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Robu korisnik treba vratiti ili predati Društvu na adresu Cosmo hair d.o.o. – Webshop, Mosećka 49, 21000 Split, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Društvu uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Smatra se da je korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Društvu, odnosno osobi koju je Društvo ovlastilo za primanje robe. Izravne troškove povrata robe snosi korisnik.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata biti će umanjen za postotak u skladu s vrijednosti robe, u kojem slučaju će korisnik biti o tome obaviješten.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Društvu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Društvo o jednostranom raskidu Ugovora.

b) Uvjeti i postupak kupnje

Na Webshopu se za pojedine proizvode, između ostalog, naznačuju glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cijena, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave. Svi navedeni podaci važeći su u trenutku zaključene narudžbe.
Cijena proizvoda kao i trošak dostave vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe.
Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe.

Sve cijene su izražene u eurima (EUR).  PDV je uključen u cijenu svakog proizvoda,te je korisniku vidljiva ukupna cijena proizvoda s uključenim PDV-om prije zaključivanja narudžbe.

Ukoliko korisnik ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, korisnik može kontaktirati Društvo putem elektroničke pošte na: webshop@cosmohair.hr ili putem telefona na: 091/909-7102.

Domaćin naše internetske trgovine je Shopify Inc. Pružaju nam mrežnu platformu za e-trgovinu koja nam omogućava prodaju naših proizvoda i usluga.
Podaci o kartici i personalizirane sigurnosne značajke ne pohranjuju se na Shopify, to jest izvan sustava ISP-a s PBZ Card Certified.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja, izjavljujete da ste punoljetni u Vašoj državi. Kupoprodaju proizvoda i usluga u ime maloljetnika, potpuno ili djelomično poslovno nesposobne osobe, mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Ne smijete koristiti naše proizvode za bilo kakve nezakonite ili neovlaštene svrhe niti smijete, u korištenju naše web stranice i usluga, kršiti zakone u Vašoj zemlji (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakon o autorskim pravima). Ne smijete prenositi viruse ili bilo kakav kod destruktivne prirode.

Povreda ili kršenje bilo kojeg od ovih Uvjeta poslovanja rezultirati će u prestanku suradnje.

c) Dostava i uvjeti dostave

Dostava se vrši putem Gls ili Overseas kurirske službe na adresu koju je korisnik naveo prilikom kupnje.

Ukoliko za pojedini proizvod nije drugačije navedeno, rok isporuke proizvoda kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi/lageru je 1-2 radna dana tamo gdje postoji organizirana dostava, i dostava se vrši direktno na navedenu adresu.

Popratni materijal (fenovi, škare...), ne mogu se platiti pouzećem, već isključivo AVANSNO (unaprijed), karticom ili predračunom kojeg možete zatražiti putem e-maila: webshop@cosmohair.hr

Isporuka za te proizvode je minimalno 5-7 dana od dana uplate ili narudžbe koja je plaćena karticom.

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i korisniku se izdaje račun na kojem je iskazana cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave biti će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda.

Cijena dostave na Vašu adresu dostavnom službom:  Cijena dostave iznosi 6,50 €. Dostava je BESPLATNA za narudžbe iznad 55 €

Republika Hrvatska
55 €  BESPLATNA DOSTAVA (FREE), 0 € - 55 €  STANDARD SHIPPING 6 €                                                       
Europa
120 €  BESPLATNA DOSTAVA (FREE), 0 € - 120 €  STANDARD SHIPPING 20 €                                                              

Rest of the World  :  Sve dostave pošiljki ,nema FREE Shipping 50 € 

  Plaćanje pouzećem moguće je ISKLJUČIVO  na području Republike Hrvatske


  U slučaju promjene roka isporuke Webshop će korisnika o tome odmah obavijestiti.  d) Reklamacije i prigovori te materijalni nedostaci

  Kupac je dužan prilikom preuzimanja pošiljke istu pregledati. Ukoliko pošiljka odnosno pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja kupac može odbiti primitak iste, a dostavna služba će istu vratiti Webshopu odnosno Društvu.
  Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi:
  – poštom na sljedeću adresu: Cosmo hair d.o.o. – Webshop,Mosećka 49, 21000 Split; ili
  – elektroničkom poštom na webshop@cosmohair.hr,

  U slučaju opravdane reklamacije zbog oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ako kupac nije utjecao na oštećenje, neispravnost ili nedostatak robe, Društvo korisniku daje mogućnost za raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili pravo na zamjenu proizvoda.

  U slučaju opravdane reklamacije, u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, Društvo snovi cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim.

  U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja, ovisno o ishodu, snosi Društvo u cijelosti.

  U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene i vještačenja proizvoda snosi Društvo, a u slučaju neopravdane reklamacije upućene nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, trošak vještačenja snosi kupac.

  U slučaju nedostataka i neispravnosti proizvoda prema Članku 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima (nadalje: “ZOO”). Kod pregleda robe, sukladno članku 403. ZOO-a, kupac na daljinu u roku od 8 dana mora obavijestiti Društvo o vidljivim nedostatcima. Kod zajedničkog pregleda robe kupca i Društva, kupac je dužan odmah priopćiti svoje primjedbe. Ukoliko se kupac ne drži ovih rokova gubi pravo koje mu po osnovi pripada. Sukladno članku 410. ZOO-a kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio Društvo može po svom izboru zahtijevati da: Društvo nedostatak ukloni, da mu preda drugu stvar bez nedostatka, zahtijevati snižavanje cijene, izjaviti da raskida ugovor. Ako je nedostatak neznatan kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju sva druga prava, uključujući i pravo na popravljanje štete. Prema članku 412. stavak 1. ZOO-a, kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Društvu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

  e) Jamstvo za ispravnost proizvoda i servis

  Za proizvode za koje se daje jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača izdaje se jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni rok teče od dana izdavanja računa.

  U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

  Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije pokrivena jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurani su putem ovlaštenih servisa navedenih u jamstvenom listu.

  f) Način i postupak plaćanja
  Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  f 1) Plaćanje općom uplatnicom/predračunom.
  Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti uplatom putem opće uplatnice/predračunom u poslovnicama poslovnih banaka, FINA-e ili pošte. Nakon potvrde narudžbe kupcu se šalje elektronička pošta s podacima potrebnim za plaćanje općom uplatnicom/predračunom, valjanom 3 radna dana.

  f 2) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se platiti putem internet bankarstva bilo koje banke koja nudi mogućnost takav načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe kupcu se šalje elektronička pošta s podacima potrebnim za plaćanje internet bankarstvom.

  f 3) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Opcija plaćanja pouzećem vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Preuzimanje paketa i plaćanje po preuzimanju je moguće isključivo u Hrvatskoj.